Občané České republiky, 

naše ekonomika je díky Coronaviru v krizi a nejvíce na to doplatí malí živnostníci a podnikatelé. Proto zřizujeme transparentní účet právě na podporu živnostníků a malých podnikatelů, kteří jsou tímto virem nejvíce zasaženi. 

 V současné době máme zažádáno o konání veřejné sbírky právnickou osobou 

podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Vláda ČR  se snaží pomoci bezúročnou půjčkou, kterou nakonec stejně budou muset podnikatelé zaplatit a v zásadě pomůže jen společnostem etablovaných na trhu s velkým administrativním aparátem. 

Touto sbírkou chceme pomoci lidem, kteří nedokáží právě na tuto půjčku dosáhnout.  Na každou částku bude vystavena darovací smlouva.

Pravidla:

Každý kdo přispěje se může na svojí žádost stát hodnotitelem. To znamená, že obdrží emailem žádost o pomoc v nouzi, kterou bude muset do 48 hod odpovědět. Na základě těchto odpovědí obdrží žadatel nebo neobdrží pomoc

Žadatel formou emailu zašle jednoduchou žádost, kde popíše svůj problém. Tato žádost následně bude zaslána hodnotitelům .

Číslo transparentního účtu:  58 94 73 73 29 /0 800, Česká spořitelna 

www.potrebnym.cz

email na žádosti:  zadost@potrebnym.cz

email na žádosti na členství v hodnotitelské komisy: hodnotitel@potrebnym.cz

email info : info@potrebnym.cz

Zakládací výbor:  

Jan Kvaš –  předseda – kvasjan@seznam.cz

Judr. Lukáš Bohuslav, právník –  lukas.bohuslav@hotmail.cz

Jiří Janeček, poradce – jirikjanecek@gmail.com

David Bouchal, poradce – davidbouchal@seznam.cz

Organizace zajišťující sbírku a pomoc

 NÁZEV:Čiperkov, z.s.
IČO:07099461
FORMA:Spolek
SCHRÁNKA: yvnbexg
ADRESA:U zásobní zahrady 1774/15, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha